Jerman penterjemah, Jerman-Melayu terjemahan dalam talian, Jerman dokumen dan laman web menterjemah masa sebenar.
Kongsi dengan kawan-kawan

Copyright © 2019 - 2022 TranslateCat. All rights reserved