Bahasa Kinyarwanda penterjemah, Bahasa Kinyarwanda-Melayu terjemahan dalam talian, Bahasa Kinyarwanda dokumen dan laman web menterjemah masa sebenar.
Kongsi dengan kawan-kawan

Copyright © 2019 - 2022 TranslateCat. All rights reserved